Add your content here
Add your content here

Kontakt

OKALED, s. r. o.

so sídlom Kovarce 12, 956 15 Kovarce, IČO 47 504 978,

spol. zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 35787/N,

DIČ: 2023916279

IČ DPH: SK2023916279

IBAN: SK34 1100 0000 0029 2790 3570

kontaktný telefón: +421 385 316 165

kontaktný e-mail: info@okaled.sk